Clicky

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Siklatalot Oy
Y-tunnus: 2533356-5
Rytiniementie 2 B
91910 Tupos

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä yhteyshenkilöön: Jarkko Mällinen, jarkko.mallinen@sikla.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Siklatalot Oy käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella arvontojen järjestämiseksi, palveluiden tarjoamiseksi, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Henkilötietoja käsitellään palveluiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi Siklatalot Oy:n toiminnassa.

Rekisteröidyn tietoja voidaan käsitellä myös sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteriin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Rekisteriin tietoja kerättäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita.

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja.

Henkilötietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

  1. koko nimi;
  2. yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka)

5. Tietojen luovutukset ja siirrot

Siklatalot Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille. Tietoja voidaan siirtää myös tietyille kumppaniyrityksille rekisteröidyn suostumuksella. Liiketoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Sikla-konsernin sisällä.  

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin ("EU") tai Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kuukauden kuluessa tai kun henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää laillista perustetta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, kun käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai artiklan 9 2 kohdan a alakohtaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

8. Sopimukseen perustuva henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva ja sopimuksen syntymisen edellytys Jos rekisteröitävä ei ilmoita kaikkia osallistumislomakkeessa pakolliseksi ilmoitettuja tietoja, ei rekisteröitävä voi osallistua arvontaan.

9. Huolellisuus- ja suojaamisvelvoite

Siklatalot Oy noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Rekisteröidyn tietoja käsiteltäessä varmistetaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista käyttötarkoituksiin nähden. Henkilötietoja ei käsitellä laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

10. Suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.