Clicky

Arvot

Sikla-konserni noudattaa toiminnassaan seuraavia arvoja:

S   Sitoutuneisuus
Sikla on aidosti sitoutunut sekä työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa että yhteiskuntaan - olemme sitoutuneet korkean työturvallisuuden ja esimerkillisen yhteiskuntavastuun noudattamiseen

I   Inspiraatio
Sikla toimii inspiraation lähteenä esimerkiksi arkkitehtuurin, sisustuksen ja uusien tilaratkaisujen kehittämisen kautta

K   Kohtaaminen
Siklalle jokainen kohtaaminen - niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa - on tärkeä

L   Laadukkuus
Rakentamamme kohteet ovat laadukkaasti toteutettuja suunnittelusta ja asiakasyhteistyöstä aina kohteiden luovutukseen ja jälkihoitoon saakka

A   Avoimuus
Avoin tiedonkulku on toimintamme lähtökohta niin sisäisesti, ulkoisesti kuin yhteiskunnallisestikin